วิธี download หนังสือ free บน kindle

15-Kindle-Store-Spainวิธี Download หนังสือ Free บน Kindle

วิธี Download หนังสือ Free  สามารถ Download ได้หลาย วิธี โดย File ที่ Kindle สามารถ รับได้ ที่เป็น File หนังสือ จะเป็น Mobi และ PDF

โดย หนังสือ Free สามารถหาโหลด ได้จาก Store ของ Kindle เอง

1.เข้าไปที่ icon รถเข็น และ ในช่อง Search สามารถ พิมพ์ คำว่า Free เข้าไปได้เลย

2.เข้าไปดู หนังสือที่ต้องการ และทำการเชค ราคา หนังสือที่ ทาง Amazon ปล่อยฟรี จะมีราคา 0 เหรียญ ทางเราจะสามารถโหลดได้ฟรี โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย

3. กด คลิ้ก ที่ download และ ตัวหนังสือ จะมาอยู่ ใน ช่อง  Home

store

หรือจากเวบ Amazon โดยตรง ที่ >>>คลิก<<<

ipad_wallpaper_1280 copy

ช่องทางอื่นๆ สามารถ โหลด ได้จาก เวบ ของ ทาง Kindle Thailand  ทางช่องทางนี้
>>>คลิก<<< (สำหรับ ebook ภาษาไทย) >>> คลิก <<< (สำหรับ ebook ภาษาต่างประเทศ)

สามารถ ดูวิธี Download ได้ที่นี้  >>> คลิก <<<

Scroll to Top