Kindle FirstKindle First

Kindle First

Explore
พบกับหนังสือระดับ EDITORS’ PICKS – ที่ทางผู้แต่งใน Amazon พร้อมใจมาให้เลือกกับหนังสือเล่มใหม่ ถึง 4 เล่มต่อเดือน

Choose one
FOR FREE – สมาชิก Amazon Prime สามารถเลือกหนังสือได้ฟรีไปเลย 1 เล่มต่อเดือน

Read it
EARLY – ได้อ่านก่อนใคร เพราะหนังสือให้อ่านล่วงหน้าก่อนวันจัดจำหน่ายจริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Kindle FirstKindle First

Explore
EDITORS’ PICKS – Amazon Publishing editors select four new books each month.

Choose one
FOR FREE – Prime members can choose one featured book for FREE every month.

Read it
EARLY – Books are available in advance of their official release date.

See the details. Go to  Kindle First

Scroll to Top