Kindle Software Updates 5.6.1.0.4

 

Kindle Software Updates

kindle paperwhite gen 2

Image of Kindle Paperwhite

สำหรับเวอร์ชั่นนี้มีการอัพเดตใหม่ดังนี้

  • ปรับปรุงส่วนที่ผิดพลาดและแก้ไขการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  • The software update includes general improvements and bug fixes

kindle 4 new kb-slate-04-lg._V324779290_

สำหรับเวอร์ชั่นนี้มีการอัพเดตใหม่ดังนี้

  • ปรับปรุงส่วนผิดพลาดและแก้ไขการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  • The software update includes general improvements and bug fixes

 

Scroll to Top