X-Ray on KindleX-Ray on Kindle

XRay on Kindle

Feature หลักๆ อย่างหนึ่งที่ทำให้ การอ่านหนังสือบน Kindle น่าสนใจและตื่นเต้น คือระบบ X-Ray ที่จะช่วยให้คุณเห็นประวัติตัวละคร, ปูมหลัง, รายละเอียด, ประวัติ รวมไปถึงบทความที่น่าสนใจ ที่เกียวข้องกับตัวละคร หรือ สถานที่ ที่คุณอ่านเจอในหนังสือ เพียงแค่คุณกดค้างบน ชื่อที่คุณสนใจเวลาคุณอ่านหนังสือไปเจอ Kindle ก็จะไปค้นรายละเอียดใน Wikipedia ให้เลยทีเดียวครับXRay on Kindle

Exclusive on Kindle, explore the “Bones of the Book”. See all the passages across a book that mention relevant ideas, fictional characters, historical figures, places or topics of interest. Simply press and hold the name to zoom in on a character’s bio.

Scroll to Top