Pocket book size

Meebook P78 Pro มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 7.8 นิ้ว (ความยาวเส้นทแยงมุม)

ความกว้างหน้าจอ 138.7 mm

ความสูงหน้าจอ 197.2 mm

สัมผัสเต็มตากับภาพและการอ่านขนาดเดียวกับ Pocket Book

Scroll to Top