การเร่งความเร็วของ Web Browser บน Kindle FireHow to accelerate Web Browser on Kindle Fire in Thailand

Amazon Silk Browser

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด Kindle Fire  แล้วไปที่ Web

2. เลือก Settings (โดยการเลือก ด้านล่างจะมีปุ่ม Menu อยู่)

3. ทำการ Unchecked ตัวเลือก Accelerate page loading ออก (จะอยู่ด้านล่าง ในหมวด Advanced)

เนื่องจากตัวเลือก Accelerate page loading นี้จะเป็นระบบของ Amazon Silk Browser ที่จะทำการประมวลผลเว็บบน server ก่อนส่งมาที่ Kindle Fire ซึ่งจะทำให้การเข้าเว็บเร็วขึ้น แต่เนื่องจากการใช้ระบบนี้ในประเทศไทยจะทำให้การเข้าเว็บช้าลงเพราะว่าทุกครั้งที่เข้าเว็บต้องรอข้อมูลจาก server ที่ US. ก่อน

เพียงแค่ปิด option นี้ Kindle Fire ก็จะเข้าเว็บได้เร็วปรี๊ดแล้วครับ

Amazon Silk Browser

1. In Kindle Fire, Go to Web.

2. Choose Settings (There is menu in bottom line)

3. Unchecked option “Accelerate page loading” (In session Advanced)