Kindle สาขา Central World เปิดแล้วพร้อมโปรโมชั่นเปิดตัวKindle Promotion at B2S Central World

Kindle สาขา B2S Central World เปิดแล้วนะครับ พร้อมโปรโมชั่นเปิดตัวครับ

– เมื่อซื้อ Kindle 4 มูลค่า 4,890 บาท 1 เครื่องรับฟรีทันทีบัตรของขวัญบีทูเอส 300 บาท

– เมื่อซื้อ Kindle 4 มูลค่า 9,990 บาท 1 เครื่องรับฟรีทันทีบัตรของขวัญบีทูเอส 1,000 บาท

พิเศษ! สำหรับสมาชิกเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด

รับฟรีทันที Classic Belt Box 1 ชิ้นมูลค่า 850 บาท เมื่อซื้อ Kindle มูลค่า 4,500 บาทขึ้นไป

Kindle Shop at B2S Central World with New Promotion

– When you buy Kindle 4 – 4,890 Baht. Get free Gift voucher 300 Baht

– When you buy Kindle Fire – 9,990 Baht. Get free Gift voucher 1,000 Baht

Exclusive with Central Card members : Get Free Classic Belt Box – 850 Baht