คุณสามารถใช้ Kindle ขณะโดยสารเครื่องบินได้แล้วYou can now use your Kindle while take-off

ประกาศจาก FAA (Federal Aviation Administration) หรือ สำ …

คุณสามารถใช้ Kindle ขณะโดยสารเครื่องบินได้แล้วYou can now use your Kindle while take-off Read More »