Tag Archive: Kindle 4

Compare eReader

Kindle Software Update Version 4.1.0Kindle Software Update Version 4.1.0

Download Version 4.1.0 Troubleshooting Update Issues Firmware เวอร์ชั่น 4.1.0 ของ Kindle 4 (Kindle Basic) อัพเดตแล้วนะครับ โดยมี Feature หลักๆน่าสนใจดังนี้ ปรับปรุงฟอนท์ในการอ่านให้มี contrast และความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติมระบบ Parental Control ให้คุณสามารถล็อคและจำักัดสิทธิในการใช้ Kindle ของลูกคุณได้เช่นการเข้าเว็บไซต์หรือเข้าไปซื้อหนังสือใน Kindle Store รองรับไฟล์หนังสือในระบบ Kindle Format 8 รองรับระบบหนังสือสำหรับเด็ก เช่น Kindle Text Pop-Up และหนังสือ comic สามารถจัดหมวดหมู่ของ Dictionary เป็น collection ได้แล้ว ปรับปรุงการแสดงตารางและการแสดงผลรูปภาพให้ดีขึ้น Download Version 4.1.0 Troubleshooting Update Issues New features in …

Continue reading »

Older posts «