การ Root เครื่อง Nook Simple TouchHow to Rooting the Nook Simple Touch

Nook Rooting
การ Root เครื่อง Nook Simple Touch เป็นการปลดล็อคความสามารถของมันทำให้กลายเป็น Tablet ตัวนึงที่สามารถโหลด app ลง ได้เลยทีเดียว

โดย Nook ในเวอร์ชั่นที่เขียนในบทความนี้ Firmware จะอยู่ที่เวอร์ชั่น 1.2.0 และอาจอัพเกรดเป็น 1.2.1 ได้โดยขั้นตอนการ Root ไม่ต่างจากเดิม

การที่จะทำการ Root นั่นจะมีจุดที่ต้องระวังไว้ดังต่อไปนี้

 1. การ Root เครื่อง Nook นั้นจะทำให้หมดประกัน
 2. คุณต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนเริ่มต้นกับ Barns & Noble ก่อน

สิ่งที่ต้องเตรียมเบื้องต้น

 • Micro SD Card ในระดับ A Class 6 (หรือมากกว่า). Nook Simple Touch สามารถใช้กับ MicroSD และ MicroSDHC มากกว่า 32 GB
 • Micro SD Card รีดเดอร์
 • คอมพิวเตอร์
 • Win32DiskImager สำหรับการเขียน Image ลงบน MicroSD
 • NookManager, เป็นโปรแกรมสำหรับ Root เครื่อง Nook

การ Root

 1. ขั้นแรกต้องทำการลบข้อมูลใน MicroSD ให้หมดก่อนก่อน.
 2. ทำการ Download และ unzip NookManager. ขั้นตอนนี้จะได้ไฟล์ออกมา 1 ไฟล์ คือ NookManager.img.
 3. ทำการ Download และ unzip Win32DiskImager.
 4. ใส่ MicroSD การ์ดในคอมพิวเตอร์ เช็คดูว่าใช้แล้ว มันจะปรากฏใน Explorer
 5. เปิดโปรแกรม Win32DiskImager.exe จะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง
  Win32DiskImager
 6. กด folder icon เพื่อเปิดหา NookManager,img และให้มั่นใจด้วยว่า Device ถูกเลือกไปที่ drive ของ MicroSD การ์ด
 7. กดปุ่ม Write จะปรากฏคำเตื่อนขึ้นมา ให้กด Yes และรอประมาณ 10 วินาที ขั้นตอนการเขียนจะเสร็จสมบูรณ์
 8. Unmount (ถอด) MicroSD การ์ดออกจากคอมพิวเตอร์
 9. Unlock เครื่อง Nook จากนั้น กดปุ่ม power ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จากนั้นเลือก Power off
 10. ใส่ MicroSD การ์ด ลงใน Nook จากนั้น เปิดเครื่อง
 11. คุณจะเห็นหน้าจอของ NookManager
  Nook Rooting 1
 12. ขั้นตอนนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ต่อสัญญาณ wireless หรือป่าว จะเร็วกว่าถ้าคุณไม่ได้ต่อ
  Nook Rooting 2
 13. เมื่อมาถึงหน้า Main Menu เลือก Root->
  Nook Rooting 4
 14. จากนั้น กดปุ่ม next เพื่อเลือก Root my device->
  Nook Rooting 6
 15. รอสักครู่
  Nook Rooting 7
 16. จะไม่มี progress bar แสดงให้เห็น หลังจากรอได้ซักพัก คุณจะเห็นหน้าจอแบบด้านล่าง และมีคำว่า Success ตรงล่างสุด
  Nook Rooting 8
 17. กด Back จากนั้น Exit
  Nook Rooting 9
 18. Eject (ถอด) MicroSD การ์ด ออกมา เมื่อขึ้นหน้าจอแบบในรูป
  Nook Rooting 10
 19. หลังจากผ่านการ Root แล้ว จะมีข้อความขึ้นว่า “Complete action using Home/ReLaunch”
  Nook Rooting 11
 20. หน้าจอส่วนนี้จะให้เลือก ถ้าเลือก Home จะพาคุณเข้าสู่หน้าจอปกติของ Barnes & Nobles และถ้าเลือก Relaunch จะเข้าสู่หน้าจอ Android ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อน Nook
 21. ขั้นตอนต่อไป เราจะใช้ NookManger MicroSD card นี้ในการติดตั้ง Google apps

ถ้าคุณทำขั้นตอนพวกนี้ไม่ผ่าน ไม่ต้องตกใจ คุณสามารถทำขั้นตอนพวกนี้ ซ้ำใหม่กี่ครั้งก็ได้ โดยไม่เกิดปัญหา

Installing Google Apps (English article)

If you still have your NookManager-prepared MicroSD card, you may wish to install some Google apps. This gives you Google Market (the earlier version of the Play Store), Gmail, Calendar and a few other bits and bobs.

 1. Download NGTAppsAttack. The version number you download should be the same as the version of NookManager you’re using.
 2. There are quite a few “gotchas” with this process. I strongly recommend you follow the instructions at the start of this thread at XDA Developers. In particular, note the comment, “Once your Nook has booted you need to follow the next steps without delay. You don’t need to rush but you need to move through them without interruption.”

Despite what I’ve read elsewhere about needing to use a Google account ending in “@gmail.com”. this worked fine with my Google Apps Domain account (which I use for my Android phones). You can now start installing apps using the Google Play web interface (from your computer), but bear in mind that many apps won’t be compatible with theNook‘s old version of Android.

At this stage, I completely wiped the SD card, removing all existing partitions, using Parted Magic.

Apps to install (English article)

Since the Nook is running Android 2.1 that’s a significant limitation. All apps to be installed must support 2.1. Also, the Nook has limited memory, so RAM-hungry apps won’t run at all.

I’d recommend the following apps:
Nook Rooting 12

 • The current version of Opera Mobile seems to be about the best web browser for the Nook (better than Opera Mini). But remember that web browsing with an e-ink display is never going to be slick.
 • For reading comics and certain magazines, Perfect Viewer is great. The last version to support Android 2.1 was 1.9.2.2. You can download that direct to your Nook, by using Opera to browse here. In case you’re hand-typing URLs, here’s a shortened URL for your convenience: http://is.gd/m6eSSk
 • If you install the Perfect Viewer PDF Plugin, you can also read PDFs, with full zoom control. The current version of the plugin (1.1.2) is compatible with the Nook, so you can install it via the web.
 • Version 2.1.0 of Aldiko Standard is compatible with the Nook and enables you to read ebooks in many formats other than epub. Download the APK here. Shortcode: http://is.gd/O4j6Wz
 • To give you access to Amazon’s catalogue, install the Android Kindle app. You can install the current version via the. Oh, and yes: ha ha ha.
 • Dropbox seems to me to be of slightly limited usefulness, except maybe for conveniently transferring the odd file to the device, but you can install the current version via the web if you’re so inclined.
 • The current version of Fora Dictionary works well. You’ll probably want to install one of the dictionary packages too.

Credit : http://geekanddummy.comNook Rooting
If you were one of the lucky ones to pick up the reduced-price tablet before stocks ran out, or if you already had one of these, you might be interested to know that you can unleash some of its secret powers through a process called “rooting”. The tablet is based on the well-known operating system Android and has hidden talents that Barnes & Noble would rather you didn’t find out about (like loading a Kindle app onto the tablet for example – gasp)!

When my Nook arrived, it was running firmware version 1.2.0. The Nook has since been silently upgraded by Barnes & Noble to 1.2.1. I mention this because manufacturers tend not to like having their devices’ security bypassed (I’m looking at you, Apple). It’s entirely possible that one day B&N will release an upgrade that makes it significantly harder to root the device. Thankfully, with all versions up to 1.2.1, it’s still possible.

Before you proceed any further, there are a few points to highlight. I apologise for the extreme emphasis, but they’re such important points, I didn’t want you to overlook them.

 1. Rooting your Nook will almost certainly void your warranty. Don’t rely on the possibility that you may be able to reverse the rooting process. By the time you need to call on the warranty, your device may be in such a state that you’re not able to “unroot”. Only root your device if you’re satisfied you can afford to lose the money you just spent on theNook.
 2. Rooting your Nook may “brick” it, that is, render it inoperable. It’s rare, but it can happen. Once this has happened, you can still use it as a rectangular frisbee, if you wish.
 3. You must, repeat must go through the Barnes & Noble registration process before you attempt to root the NST. Follow the wizards and make sure your Barnes & Noble store is working. Don’t skip this step.
 4. Nook Devs is a great site to visit if you want to know a lot more about this process.

Pre-requisites

You’ll need:

 • A Class 6 (or greater) MicroSD card. The Nook Simple Touch can accept MicroSD and MicroSDHC cards up to 32GB.
 • A MicroSD card reader. You can’t simply read/write to the card “through” the Nook‘s USB connection.
 • A computer. I have very few Macs in my I.T. estate, so I’m using a Windows PC for this.
 • Win32DiskImager for writing the necessary image to the SD card.
 • NookManager, the program that roots the Nook.

Rooting

 1. This process wipes the MicroSD card you’ll be using. I had already copied some files to my card, so I copied them back to my laptop for now. You may wish to do the same, or you can use a dedicated card for the rooting process.
 2. Download and unzip NookManager. This will leave you with a single file, NookManager.img.
 3. Download and unzip Win32DiskImager.
 4. Insert your MicroSD card and ensure it’s mounted (visible in Explorer).
 5. Run Win32DiskImager.exe. It will probably request elevated permissions. The interface might take a while to appear. Be patient. You’ll eventually see something like this:
  Win32DiskImager
 6. Use the folder icon to browse to the location of NookManager.img. Make sure the “Device” selection is pointing to your mounted MicroSD card.
 7. Make triply sure you’re writing to the correct device and click the “Write” button. Heed the warning and if you’re ready to proceed, click “Yes”. In a little less than 10 seconds, the writing process should be complete.
 8. Unmount the MicroSD card from your computer, but don’t install it in the Nook yet.\
 9. Unlock your Nook, then power it down, by holding in the power button for three seconds, then tapping the “Power off” option.
 10. Insert the MicroSD into the Nook, and power it up.
 11. You should see the NookManager loading screen:
  Nook Rooting 1
 12. For this procedure, it really makes little difference whether or not you start with wireless capability. It’s quicker if you don’t:
  Nook Rooting 2
 13. When you arrive at the Main Menu, click the button next to “Root->”:
  Nook Rooting 4
 14. Next, click the button next to “Root my device->”:
  Nook Rooting 6
 15. If you’re an Olympic swimmer, you can hold your breath during the next bit:
  Nook Rooting 7
 16. There’s no progress bar. After a while, you should see the following (note the word “Success!” at the bottom):
  Nook Rooting 8
 17. Click “Back” then “Exit”:
  Nook Rooting 9
 18. Eject your MicroSD card when prompted:
  Nook Rooting 10
 19. You can and should use NookManager to take a backup during this process. I didn’t, because I didn’t have a spare MicroSD card to dedicate to backups. I possibly need to research this area more. Backups are good. I, obviously, am a Bad Boy. I tried taking a backup (the process took about 15 minutes), but then I wiped the card for other use. Go me.
 20. When first unlocking, post-root, you’ll be presented with a slightly cryptic message: “Complete action using Home/ReLaunch”:
  Nook Rooting 11
 21. The checkbox, when selected, means “Always” do this. Just choose whichever you want at the time and leave the checkbox unticked. “Home” takes you to the Barnes & Noble interface. “ReLaunch” takes you to an Android interface designed for the Nook. You’ll see these this choices again, whenever you press the Nook button, followed by the “home” icon.
 22. Hang onto your NookManager MicroSD card for now. You’ll need it for installing Google apps (next section).

If your first attempt at rooting didn’t work, don’t panic. You can safely repeat this process as many times as you like.

Installing Google Apps

If you still have your NookManager-prepared MicroSD card, you may wish to install some Google apps. This gives you Google Market (the earlier version of the Play Store), Gmail, Calendar and a few other bits and bobs.

 1. Download NGTAppsAttack. The version number you download should be the same as the version of NookManager you’re using.
 2. There are quite a few “gotchas” with this process. I strongly recommend you follow the instructions at the start of this thread at XDA Developers. In particular, note the comment, “Once your Nook has booted you need to follow the next steps without delay. You don’t need to rush but you need to move through them without interruption.”

Despite what I’ve read elsewhere about needing to use a Google account ending in “@gmail.com”. this worked fine with my Google Apps Domain account (which I use for my Android phones). You can now start installing apps using the Google Play web interface (from your computer), but bear in mind that many apps won’t be compatible with theNook‘s old version of Android.

At this stage, I completely wiped the SD card, removing all existing partitions, using Parted Magic.

Apps to install

Since the Nook is running Android 2.1 that’s a significant limitation. All apps to be installed must support 2.1. Also, the Nook has limited memory, so RAM-hungry apps won’t run at all.

I’d recommend the following apps:
Nook Rooting 12

 • The current version of Opera Mobile seems to be about the best web browser for the Nook (better than Opera Mini). But remember that web browsing with an e-ink display is never going to be slick.
 • For reading comics and certain magazines, Perfect Viewer is great. The last version to support Android 2.1 was 1.9.2.2. You can download that direct to your Nook, by using Opera to browse here. In case you’re hand-typing URLs, here’s a shortened URL for your convenience: http://is.gd/m6eSSk
 • If you install the Perfect Viewer PDF Plugin, you can also read PDFs, with full zoom control. The current version of the plugin (1.1.2) is compatible with the Nook, so you can install it via the web.
 • Version 2.1.0 of Aldiko Standard is compatible with the Nook and enables you to read ebooks in many formats other than epub. Download the APK here. Shortcode: http://is.gd/O4j6Wz
 • To give you access to Amazon’s catalogue, install the Android Kindle app. You can install the current version via the. Oh, and yes: ha ha ha.
 • Dropbox seems to me to be of slightly limited usefulness, except maybe for conveniently transferring the odd file to the device, but you can install the current version via the web if you’re so inclined.
 • The current version of Fora Dictionary works well. You’ll probably want to install one of the dictionary packages too.

Credit http://geekanddummy.com