เทคโนโลยีแสงสว่างบนหน้าจอ E-InkPatented Built-in Light

เทคโนโลยีแสงสว่างบนหน้าจอ E-Ink

ถูกออกแบบมาเพื่อการอ่านโดยเฉพาะ

ไม่เหมือนกับแสงบนหน้าจอแสดงผลของ Tablet, แสงของ Kindle Paperwhite นั้นจะถูกฉายแสงไปด้านบนของผิวจอ e-ink แสงนั้นจะไม่ถูกฉายเข้าตาเราโดยตรงโดยเด็ดขาด ซึ่งจะทำให้เราอ่านได้อย่างสะดวกสบายและไม่ปวดตาเลย

การแสดงผลแบบสมดุลและสมบูรณ์แบบ

พวกเราทำงานกันอย่างหนักเป็นเวลาถึงสองปีกับ Kindle Paperwhite ในการสร้างจอแสงที่แสดงผลอย่างเหมาะสม ด้วยการทำให้บางลงของเส้น fiber optic และบีบให้เป็นแผ่น และด้วยการประกอบระดับนาโน แน่ใจได้เลยว่าหน้าจอแสงที่แสดงผลนั้นสมบูรณ์แบบ พวกเราออกแบบการใช้งานในระดับนาโนเพื่อกำหนดและบังคับทิศทางของแสง เพื่อให้คุณสนุกกับการอ่านด้วยแสงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

แสงสว่างที่ปรับได้

ดวงตาของคุณจะปรับตามปริมาณของแสงสว่างรอบๆตัวคุณ ดังนั้นคุณจะต้องพยายามหรี่ไฟเมื่อคุณต้องอ่านในที่มืดและเพิ่มแสงให้มากขึ้นเมื่อต้องอ่านในที่ที่มีแสงสว่างมาก คุณสามารถปรับแสงสว่างของ Kindle Paperwhite จากสว่างน้อยไปสว่างมากได้ ดังนั้นคุณจึงสะดวกสบายในการอ่านในทุกๆสภาพแวดล้อม

ระบบพลังงานประสิทธิภาพสูง

เพราะด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแล้วของเรา ทำให้เราควบคุมของละเอียดของแสงที่กระจัดกระจายได้ Kindle Paperwhite ใช้พลังต่ำกับไฟ LED โดยใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการให้แสงสว่างกับทั้งหน้าจอ

Battery Life Comparison

 

Patented Built-in Light

Designed for Reading

Unlike a backlit tablet display, Kindle Paperwhite guides light towards the surface of the e-ink display from above so that the light never shines directly towards your eyes, allowing you to read comfortably without eye strain.

Perfectly Balanced Whiteness

We worked on Kindle Paperwhite for over two years to perfect the uniformity of the built-in light, flattening out a fiber optic cable into a sheet, and nanoimprinting to ensure perfectly even distribution of light. Our design uses nanoscale optical diffractive patterns to enable tight control over the direction of the light. Enjoy reading with exceptional lighting uniformity and evenly balanced whiteness across the entire display.

Adjustable Brightness

Your eyes adapt to the amount of light around you, so you’ll prefer dimmer light when reading in a dark setting and brighter light when reading in well-lit surroundings. You can adjust the brightness of Kindle Paperwhite across a wide spectrum – from low light to full brightness – so you can read comfortably in any setting.

Power Efficient

Because our patented technology enables fine-grain control over where the light is diffused, Kindle Paperwhite uses low-power LEDs, requiring very little power to evenly illuminate the entire screen.

Battery Life Comparison