คุณสามารถใช้ Kindle ขณะโดยสารเครื่องบินได้แล้วYou can now use your Kindle while take-off

FAA Kindle

ประกาศจาก FAA (Federal Aviation Administration) หรือ สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานการบินของทั่วโลก มีประกาศให้ผู้โดยสารสามารถใช้ Kindle หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่นมือถือ หรือ Tablet ขณะโดยสารบนเครื่องบินได้แล้วครับ สามารถอ่านรายละเอียดได้ FAA press releaseFAA Kindle

Announcement from FAA (Federal Aviation Administration) – You can now use your Kindle from take-off through landing. Read the FAA press release