Read for the BlindRead for the Blind

Read for the blind

“สิ่งที่ท่านเห็นอาจเป็นเพียงภาพขาวดำ แต่เป็นสิ่งที่คนตาบอดจะเห็นไปตลอดชีวิต”
วันที่ 15 ตุลาคมนี้เป็นวันเพื่อคนตาบอด เรามาร่วมทำความดีง่ายๆโดยการอ่านหนังสือหรือบทความให้พวกเค้าฟังด้วย application “Read for the Blind” ผ่านสมาร์ทโฟนในมือของทุกท่าน โดยการคลิกดาวน์โหลดแอพที่นี่ครับ
Android : http://goo.gl/Mktig9
iOS : http://goo.gl/0O1C9g
#ReadfortheBlind #RFB #อ่านหนังสือให้คนตาบอด

“1 เสียงของท่านคือ 1 แสงสว่างของคนตาบอด”Read for the blind

“สิ่งที่ท่านเห็นอาจเป็นเพียงภาพขาวดำ แต่เป็นสิ่งที่คนตาบอดจะเห็นไปตลอดชีวิต”
วันที่ 15 ตุลาคมนี้เป็นวันเพื่อคนตาบอด เรามาร่วมทำความดีง่ายๆโดยการอ่านหนังสือหรือบทความให้พวกเค้าฟังด้วย application “Read for the Blind” ผ่านสมาร์ทโฟนในมือของทุกท่าน โดยการคลิกดาวน์โหลดแอพที่นี่ครับ
Android : http://goo.gl/Mktig9
iOS : http://goo.gl/0O1C9g
#ReadfortheBlind #RFB #อ่านหนังสือให้คนตาบอด

“1 เสียงของท่านคือ 1 แสงสว่างของคนตาบอด”