วิธีการซื้อหนังสือจาก Amazon ได้ในราคาที่ถูกลงHow to buy eBook from Amazon with cheaper price

สืบเนื่องมาจาก Amazon ได้มีการเก็บค่าบริการ  เป็นบริการส่งหนังสือ ebook ออกนอกประเทศ เป็นค่า Amazon Whispernet เป็นมูลค่า 2 เหรียญ

โดยทางเรามีวิธีแก้ไขง่ายๆ โดยการเปลียนที่อยู่ของตัวผู้ใช้เอง ให้เป็นที่อยู่ที่สมมุติ ว่าอยู่ใน USA (แนะนำให้ เปลียนที่อยู่เฉพาะ ตอนซื้อ ebook แบบออนไลน์เท่านั้น ถ้าผู้ใช้ต้องการจะซื้อสินค้าอิ่นๆ ใน Amazon แนะนำให้เปลียนที่อยู่ เป็นที่ของผู้ใช้เองตามเดิม)5

โดยสามารถเปลียน โดยวิธีง่ายๆ ตามนี้

1. เข้า http://amazon.com/myk แล้ว Login ด้วย Username และ Password ของ Amazon

2.  คลิก ไปที่ Your Account >>> Manage Your kindle

1

3. ดูที่โหมด Your kindle Account และ คลิกไปที่ Country Setting >> Change

23

4. ปรับเปลียนที่อยู่ใหม่ ไปเป็นที่อยู่ USA ดังนี้

4

Full name <<< ชื่อ นามสกุลผู้ใช้

Address line << ใส่ว่า 512 35th Street

City <<< Newport Beach

State/Province/Region <<< California

ZIP/Postal code <<< 92663

Country <<< United states

phone number <<< 123 456789

5. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิก Update เพื่อทำการปรับเปลียน โดยผู้ใช้งานสามารถ แก้ไข ที่อยู่ได้ตลอดเวลา 

6. เมื่อแก้ไข ที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าหนังสือ บน Kindle Store จะมีการเปลียนแปลง โดยลดลง 2 เหรียญ  เพียงเท่านี้ ผู้ใช้งานก็สามารถซื้อหนังสือได้ในราคาที่ถูกลงแล้ว

7

ถ้าผู้ใช้ต้องการซื้อหนังสือภาษาไทย สามารถซื้อหนังสือของ Kindle-Thailand ได้ที่  http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Ddigital-text&field-keywords=kindlethaiสืบเนื่องมาจาก Amazon ได้มีการเก็บค่าบริการ  เป็นบริการส่งหนังสือ ebook ออกนอกประเทศ เป็นค่า Amazon Whispernet เป็นมูลค่า 2 เหรียญ

โดยทางเรามีวิธีแก้ไขง่ายๆ โดยการเปลียนที่อยู่ของตัวผู้ใช้เอง ให้เป็นที่อยู่ที่สมมุติ ว่าอยู่ใน USA (แนะนำให้ เปลียนที่อยู่เฉพาะ ตอนซื้อ ebook แบบออนไลน์เท่านั้น ถ้าผู้ใช้ต้องการจะซื้อสินค้าอิ่นๆ ใน Amazon แนะนำให้เปลียนที่อยู่ เป็นที่ของผู้ใช้เองตามเดิม)5

โดยสามารถเปลียน โดยวิธีง่ายๆ ตามนี้

1. เข้า http://amazon.com/myk แล้ว Login ด้วย Username และ Password ของ Amazon

2.  คลิก ไปที่ Your Account >>> Manage Your kindle

1

3. ดูที่โหมด Your kindle Account และ คลิกไปที่ Country Setting >> Change

23

4. ปรับเปลียนที่อยู่ใหม่ ไปเป็นที่อยู่ USA ดังนี้

4

Full name <<< ชื่อ นามสกุลผู้ใช้ Address line << ใส่ว่า 512 35th Street City <<< Newport Beach State/Province/Region <<< California ZIP/Postal code <<< 92663 Country <<< United states phone number <<< 123 456789   5. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิก Update เพื่อทำการปรับเปลียน โดยผู้ใช้งานสามารถ แก้ไข ที่อยู่ได้ตลอดเวลา 

6. เมื่อแก้ไข ที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าหนังสือ บน Kindle Store จะมีการเปลียนแปลง โดยลดลง 2 เหรียญ  เพียงเท่านี้ ผู้ใช้งานก็สามารถซื้อหนังสือได้ในราคาที่ถูกลงแล้ว

7

 

ถ้าผู้ใช้ต้องการซื้อหนังสือภาษาไทย สามารถซื้อหนังสือของ Kindle-Thailand ได้ที่  http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Ddigital-text&field-keywords=kindlethai