Tag Archive: kindle

Kindle Software Updates 5.6.1.0.4

  Kindle Software Updates kindle paperwhite gen 2 Download Version  5.6.1.0.4 สำหรับเวอร์ชั่นนี้มีการอัพเดตใหม่ดังนี้ ปรับปรุงส่วนที่ผิดพลาดและแก้ไขการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  The software update includes general improvements and bug fixes kindle 4 new Download Version  5.6.1.0.4 สำหรับเวอร์ชั่นนี้มีการอัพเดตใหม่ดังนี้ ปรับปรุงส่วนผิดพลาดและแก้ไขการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  The software update includes general improvements and bug fixes  

How to find ebook to read on your kindle

ช่องทางการ download หนังสือ บนตัว kindle มีอยู่หลายวิธี โดย สำหรับการหาหนังสือมาให้ kindle อ่าน โดยจะแบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ 1.  หนังสือภาษาอังกฤษ สามารถทำการซื้อที่ Amazon.com โดยตรง จะได้ออกมาในรูปแบบของ kindle Version ที่จะมีลูกเล่นมากมาย ช่วยให้อ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น เช่น, สารบัญ, การตัดคำ, X-Ray เป็นต้น โดย ในตัว kindle สามารถ ซื้อได้โดยเข้าที่ icon รถเข็นบนตัว kindle 2. หนังสืออื่นๆ (รวมถึงหนังสือภาษาไทย) สามารถหาใน google โดยการพิมพ์ชื่อหนังสือแล้วตามด้วย PDF หรือ E-Book ที่เป็นในรูปแบบ file mobi 3. หนังสือต่างๆ สามารถ โอนผ่านทางสาย usb ที่แถมมาพร้อมกับแพคเกจของตัว kindle แล้วสามารถนำ …

Continue reading »

Older posts «