kindle

Kindle Software Updates 5.6.1.0.4

 

Kindle Software Updates

kindle paperwhite gen 2

Image of Kindle Paperwhite

สำหรับเวอร์ชั่นนี้มีการอัพเดตใหม่ดังนี้

  • ปรับปรุงส่วนที่ผิดพลาดและแก้ไขการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  • The software update includes general improvements and bug fixes

kindle 4 new kb-slate-04-lg._V324779290_

สำหรับเวอร์ชั่นนี้มีการอัพเดตใหม่ดังนี้

  • ปรับปรุงส่วนผิดพลาดและแก้ไขการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  • The software update includes general improvements and bug fixes

 

How to find ebook to read on your kindle

ipad_wallpaper_1280 copy
ช่องทางการ download หนังสือ บนตัว kindle มีอยู่หลายวิธี โดย สำหรับการหาหนังสือมาให้ kindle อ่าน โดยจะแบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ
1.  หนังสือภาษาอังกฤษ สามารถทำการซื้อที่ Amazon.com โดยตรง จะได้ออกมาในรูปแบบของ kindle Version ที่จะมีลูกเล่นมากมาย ช่วยให้อ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น เช่น, สารบัญ, การตัดคำ, X-Ray เป็นต้น
โดย ในตัว kindle สามารถ ซื้อได้โดยเข้าที่ icon รถเข็นบนตัว kindle
2. หนังสืออื่นๆ (รวมถึงหนังสือภาษาไทย) สามารถหาใน google โดยการพิมพ์ชื่อหนังสือแล้วตามด้วย PDF หรือ E-Book ที่เป็นในรูปแบบ file mobi
3. หนังสือต่างๆ สามารถ โอนผ่านทางสาย usb ที่แถมมาพร้อมกับแพคเกจของตัว kindle แล้วสามารถนำ file pdf หรือ mobi ใส่ ใน drive kindle ใน folder Documents

4 หนังสือ ภาษาไทย สามารถ หาโหลดได้ที่ เวบของทางเรา ที่  ebook.kindle-thailand.in.th

 

  1. For English eBook. You can buy directly on Amazon.com. It is kindle version with many features to read easily such as Index, Paragraph and X-Ray. You can buy with click Cart icon on your kindle.
  2. For other eBook (including Thai). You can search in Google by type ebook name and follow with PDF or mobi
  3. You can transfer eBook via USB line (include the kindle package) and put it on Drive kindle in folder “Documents”
  4. For Thai eBook. You can download at ebook.kindle-thailand.in.th
Scroll to Top